Samfélagsleg ábyrgð

Við viljum hafa jákvæð áhrif á samfélagið og leitumst við að hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi.

Ákvarðanir eru teknar með umhverfi, fólk og samfélag að leiðarljósi. Í allri starfsemi okkar er lögð sérstök áhersla á að draga úr matarsóun, notast við umhverfisvæna orkugjafa, minnka úrgang, bæta lýðheilsu og stuðla að betra samfélagi.

Samfélagsskýrslu Hagkaup fyrir rekstrarárið 2021 má nálgast HÉR.

Við hvetjum ykkur til að kíkja á skýrsluna til að fræðast betur um ýmis málefni tengd samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins. Sem dæmi má nefna stefnu okkar í umhverfismálum, sjálfbærnimarkmið, upplýsingar um mannauð og lykilþætti úr ESG-skýrslu.

Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Hagkaups er ætlað að tryggja öllum starfsmönnum sem starfa hjá fyrirtækinu jöfn tækifæri eins og kveðið er á í lögum og stjórnarskrá um jafna stöðu og jafnan rétt óháð kyni. Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti að launastefnu Hagkaups.

Markmið stefnunnar er að stuðla að því að allt starfsfólk hafi jöfn tækifæri og koma í veg fyrir hvers konar mismunum.

Eftirfarandi jafnlaunmarkmið skulu höfð að leiðarljósi:

Hagkaup er vinnustaður þar sem allir starfsmenn eiga jafna möguleika til starfa, starfsþróunar og vaxtar í starfi.

Hagkaup stefnir að jöfnu hlutfalli karla og kvenna meðal starfsmanna eins og unnt er og að ákveðin störf flokkist ekki sem sérstök karla- eða kvennastörf.

Hagkaup greiðir starfsfólki jöfn laun og sömu kjör fyrir jafnverðmæt störf.

Hagkaup er vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf.

Hagkaup líður ekki einelti, fordóma, kynbundið ofbeldi eða kynferðislega áreitni.

Hagkaup hefur innleitt jafnlaunakerfi sem nær til allra starfsmanna til að framfylgja settum stefnumiðum. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfinu og að þeim lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi kerfisins eins og kveðið er á um í lögum og sem er í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85.

Hagkaup greiðir laun sem taka mið af þeim kröfum sem gerðar eru varðandi þekkingu, hæfni og ábyrgð. Hagkaup greiðir laun í samræmi við gildandi kjarasamninga.

Til að uppfylla skilyrði laganna og stefnunnar skuldbindur Hagkaup sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar.

Ákveðið verklag er viðhaft við launaákvarðanir innan fyrirtækisins sem hefur það að markmiði að tryggja heildaryfirsýn yfir laun, stöðugar umbætur á launakerfinu, eftirlit með kynbundnum launamun og viðbrögð sem felast í því að leiðrétta kynbundinn launamun tafarlaust komi hann í ljós.

Stjórn setur fram jafnlaunamarkmið og rýnir jafnlaunakerfið árlega. Jafnlaunamarkmið skulu endurskoðuð út frá niðurstöðum launagreiningar. Stjórnendur skulu einnig skuldbinda sig til að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu.

Þessi útgáfa jafnlaunastefnu Hagkaups er frá 2. maí 2023